Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Πνευματικοί Διάλογοι του Πατρός Χαραλάμπους Νεοφύτου


Έφθασε η Τίμια Κάρα του Αποστόλου Ανδρέα στην Κύπρο

πατήστε εδώ:

Αναχώρηση της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα από την Πάτρα για την Κύπρο.


Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Λίγα Λόγια για τον Εκκλησιασμό

Χα­ρα­λά­μπους Νε­ο­φύ­του

Πρε­σβυ­τέ­ρου

Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Παιδικὸ Ἐγκόλπιο)

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ (τῶν Ἂ­πό­κρε­ω) 2010


«Παιδαγωγός εις Χριστόν»: Ο ρόλος του αναδόχου στο Βάπτισμα

Ελαφρυά Έκδοση
Λήψη Εφαρμογής Android Android App